Back to services

Industriservice

FÄLTSERVICE

Vi arbetar ute på fältet med att underhålla, serva samt reparera akutärenden för främst industriföretag. Proaktivt underhåll minskar både drifts- och underhållskostnader samt bidrar till färre driftsstopp. Anlita Nomo Industriservice för kontinuerlig service och underhåll så hjälper vi dig att undvika onödiga stopp i produktionen. Vi felsöker, inspekterar och reparerar. Efter utfört arbete lämnas besiktningsprotokoll. Oavsett om det gäller planerat underhåll eller akuta reparationer kan vi assistera dig med högkvalitativa tjänster. Kontakta Nomo Industriservice för mer information kring våra tjänster.

• Vibrationsmätningar och analys
• Konditionsbesiktningar
• Uppriktning och balansering
• Lagerinspektioner och lagermontage

Pictures of service jobs

VIBRATIONSMÄTNINGAR OCH ANALYS

Snabb och kostnadseffektiv metod för att få en tillförlitlig diagnos på era maskiner. Tidiga lagerfel och obalans upptäcks innan haveriet är ett faktum. För handhållna mätningar använder vi DETECT 3 från Schaeffler. Vi erbjuder även onlinebaserade lösningar såsom OPTIME och IM Analytics.

KONDITIONSBESIKTNINGAR

Vi utför i förebyggande syfte inspektion av lager, kugg samt andra maskindelar. Med videoendoskop kan vi hjälpa dig upptäcka skador eller slitage på maskindelar som är svåra att nå. Samtliga inspektioner levereras med besiktningsrapport som du enkelt kan spara ner i ert underhållssystem. Nomo Industriservice lagrar även all data från undersökningen.

• Inspektion av lager
• Inspektion av kugg
• Inspektion av delar

UPPRIKTNING OCH BALANSERING

Nomo Industriservice använder laser för att balansera och upprikta maskiner. Obalans är en av de vanligaste orsakerna till tidiga slitage och haverier.

• Fixturlaser
• Laseruppriktning
• Kardanuppriktning
• Uppriktning med termisk tillväxt
• Remlaser

Alla våra medarbetare som jobbar ute i fält har utbildning på våra laseruppriktnings utrustningar.

LAGERMONTAGE OCH KONDITIONSBESIKTNINGAR

Våra certifierade lagertekniker inspekterar och utför lagermontage samt demontering av lager. För lager med innerdiameter över 300mm kan det vara lönsamt att renovera lagret. Detta skickas då iväg till fabrik för kostnadsförslag.

MONTERING OCH DEMONTERING MED LEIFERT INDUKTIONSVÄRMARE

Vi erbjuder uthyrning av Leifert Induktionsvärmare tillsammans med att arbetet utförs av en av våra certifierade lagertekniker.
Den mångsidiga, riktade uppvärmingsförmågan hos värmaren förenklar montering och demontering av komponenter med tight passning så som lager, kopplingar, kugghjul, ringar och lagerhus. Genom en energieffektiv kontrollerad termisk expansion värmer vi stål och gjutjärnsmaterial snabbt och smidigt.

SERVICEVERKSTAD

Teknisk kompetens kombinerad med effektivitet

I Nomo Industriservice moderna serviceverkstad utförs service på växellådor, transmissioner, pumpar, pumplagringar samt utför tätningsbyten på industriella maskiner. Vår höga tekniska kunskap bygger både på erfarenhet och utbildning. Våra servicetekniker är utbildade och innehar kul- och rullagercertifiering.

• Växellådsservice
• Kuggkransar
• Plåt- och svetsteknik

Pictures of service jobs

VÄXELLÅDSSERVICE

Nomo Industriservice utför service samt underhåller de mest krävande och komplexa industriväxlarna för optimalt resultat. Allt för att säkra långa drifttider oavsett växelfabrikat. Allt för att säkra långa drifttider oavsett växelfabrikat. Serviceteknikerna analyserar växellådorna för att upptäcka snedslitage, pitting eller andra skador. Den nyrenoverade växeln levereras med ett besiktningsrapport samt monteringsprotokoll innehållande nödvändig information.

PUMPSERVICE

Nomo Industriservice utför service samt underhåller de mest krävande och komplexa pumparna för optimalt resultat. Allt för att säkra långa drifttider oavsett pumpfabrikat. Inspektionen av pumpen dokumenteras och den nyrenoverade pumpen levereras med ett monteringsprotokoll innehållande nödvändig information.

PLÅT- OCH SVETSTEKNIK

Utifrån era behov skräddarsyr vi lösningar inom plåt- och svetsteknik som kommer ge er bästa möjliga resultat.
Vi kan hjälpa dig ute på fältet eller i vår svetsverkstad.
Vår personal är alltid utbildad och certifierad.
Vi svetsar rostfritt, svart plåt samt aluminium och innehar certifieringen EN 1090

Några frågor?

ALLA FRÅGOR VÄLKOMNAS

Kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt.