Vi kan erbjuda dig mer

Tjänster

ALLTID PROFESSIONELLA

Som ett ISO 9001 och ISO 14001-certifierat företag, är Nomo en pålitlig partner genom hela kedjan, från första förfrågan, till produkturval, applikationsanalys och leverans av produkten.

Tillståndskontroll

Nomo service image

At Nomo, we offer a range of condition monitoring services, including online monitoring, vibration analysis, and oil analysis, to help our clients optimize their operations and ensure maximum productivity and profitability.

IMANALYTICS

IMAnalytics tillståndskontroll effektiviserar er produktions- och underhållsplanering. Systemet är optimerat för att övervaka roterande maskiner.

Olika industriella applikationer och krav tillgodoses i tre olika alternativ. Funktionerna skräddarsys efter användarens behov och dess individuella rutiner. Felsökningen är både enkel och snabb.

• Användarvänligt gränssnitt
• Automatiska larm
• Analyser on-line

OPTIME

OPTIME från Schaeffler gör tillståndskontrollen enkel, kostnadseffektivt och mycket skalbar. På så sätt kan oplanerade stopp minskas.

Systemet består av trådlösa, batteridrivna vibrationssensorer, en gateway och en digital tjänst som utvärderar data och tillhandahåller professionell analys.

• Enkel och snabb installation av sensorerna
• Automatisk nätverksuppbyggnad
• Fler mätpunkter kan läggas till när som helst

Industriservice

Nomo service image

Vi arbetar ute på fältet med att underhålla, serva samt reparera akutärenden för främst industriföretag. Proaktivt underhåll minskar både drifts- och underhållskostnader samt bidrar till färre driftsstopp.

FÄLTSERVICE

Anlita Nomo Industriservice för kontinuerlig service och underhåll så hjälper vi dig att undvika onödiga stopp i produktionen. Vi felsöker, inspekterar och reparerar. Efter utfört arbete lämnas besiktningsprotokoll. Oavsett om det gäller planerat underhåll eller akuta reparationer kan vi assistera dig med högkvalitativa tjänster. Kontakta Nomo Industriservice för mer information kring våra tjänster.

SERVICEVERKSTAD

I Nomo Industriservice moderna serviceverkstad utförs service på växellådor, transmissioner, pumpar, pumplagringar samt utför tätningsbyten på industriella maskiner. Vår höga tekniska kunskap bygger både på erfarenhet och utbildning. Våra servicetekniker är utbildade och innehar kul- och rullagercertifiering.

Lagerskadeanalys

Nomo service image

En noggrann analys för att identifiera vilket förebyggande underhåll som behövs för varje maskin är nyckeln till att hålla utrustningen operationsduglig, optimera prestanda och minska driftstopp.

Tillsammans med våra kunder utför vi grundorsaksanalys för att identifiera möjliga åtgärder för förebyggande underhåll och serviceintervall eller rena konstruktionsändringar som förbättrar maskinens prestanda

De vanligaste typerna av lagerskador orsakas ofta av:
• Otillräckliga underhållsrutiner
• Misskötsel
• Felaktiga installations- och anpassnings metoder
• Otillräcklig smörjning

Lagerrenovering

Nomo service image

En lagerreparation kan spara så mycket som 20 till 90 procent jämfört med kostnaden av ett nytt lager samtidigt som den avsevärt förlänger livslängden hos lagret. Att renovera större lagertyper minskar också yttre miljöpåverkan i din verksamhet. Reparationstjänsten är mest ekonomiskt gynnsam för lager med en ytterdiameter över 200 mm.

Tillsammans med våra partners kan vi reparera de flesta lagertyper, inklusive koniska, sfäriska, cylindriska rullager samt kul och axiallager. Vi accepterar alla varumärken med dimensioner upp till 2,1 meter i ytterdiameter. Vi erbjuder även lageråtervinningstjänster som är idealiska för lager med en axeldimension på mellan 75mm till 200 mm och stora volymer. Vår egen renoveringsprocess innefattar grundlig rengöring och inspektion av lagren. Vi utför också en yt-polering som gör att vi kan returnera lager du normalt skulle kassera tillbaka till driftdugligt skick - för en bråkdel av kostnaden.

• Vi utvärderar lagrets tillstånd och levererar en inspektionsrapport och offert innan renoveringen påbörjas
• Vi kan i många fall återställa begagnade lager till ursprungliga specifikationerna på ungefär en tredjedel av tiden det tar att få ett nytt lager
• Våra partners använder högkvalitativa rekonditioneringsprocesser och -utrustning för att återställa begagnade lager till driftdugligt skick
• Återvunnet/ renoverat lager åtföljs av en ettårig garanti

Logistik

Nomo service image

SKRÄDDARSYDDA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR UTFORMADE FÖR VARJE KUNDS SPECIFIKA UTMANINGAR OCH BEHOV

Vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa våra kunder att minska sina lagerhållningskostnader, förkorta sina ledtider och samtidigt ha en pålitlig och flexibel leveranskedja. Med vårt centrallager i Täby strax norr om Stockholm, levererar vi till kunder över hela världen med en mycket hög leveransprecision. För våra nordiska kunder erbjuder vi också servicelager på utvalda orter i anknytning till våra filialkontor

Förutom att erbjuda en sömlös leveranskedja i Norden har vi erfarenhet av exportlogistik som sträcker sig över alla kontinenter. Vi stöder många nordiskt baserade industriföretag med verksamhet över hela värld

Kundanpassade Lösningar

Nomo service image

Om du har behov av en anpassad lagerlösning har Nomo Kullager lång erfarenhet.

Vi har tillsammans med kunder och tillverkare tagit fram anpassade lagerlösningar inom ett flertal produktområden. Om du har behov av en anpassad lagerlösning har Nomo Kullager lång erfarenhet och en bred bas av tillverkare för just dessa ändamål. Vi har tillsammans med kunder och tillverkare tagit fram anpassade lagerlösningar inom ett flertal produktområden t.ex. skjutdörrar för uterum, duschdörrar, garderobsdörrar, handikapputrustning och materialhantering

Om du har behov av en anpassad lagerlösning har Nomo Kullager lång erfarenhet och en bred bas av tillverkare för just dessa ändamål. Vi har tillsammans med kunder och tillverkare tagit fram anpassade lagerlösningar inom ett flertal produktområden t.ex. skjutdörrar för uterum, duschdörrar, garderobsdörrar, handikapputrustning och materialhantering

Utöver kundanpassade lager kan vi även erbjuda ett standarsortiment av olika typer av lager helt i plast eller lager belagda med olika plastmaterial samt lager i rostfritt stål från marknadsledande tillverkare i Mid-Range segmentet

Utbildning

Nomo service image

Vare sig du är en konstruktör som är intresserad av att lära sig att välja lämpliga material och komponenter eller underhållschef som behöver få maximal drifttid och prestanda från din utrustning, kan Nomo hjälpa dig

Korrekt underhållna, kommer lagren att förlänga livslängden, öka utrustningens prestanda och tillföra en arbetssäker drift. Utan korrekt underhåll, riskerar man haverier, produktionsförluster och i allra värsta fall personskador. Nomo har den specialistkunskap som behövs för att optimera livslängden och prestandan på lager i många typer av industriella applikationer och fordon.

Vår utbildning ger dig grunderna i både glid och rullningslager, hur de fungerar och vad du behöver göra för att säkerställa maximal lagerlivslängd. Vi erbjuder också en särskild utbildning i flera branscher där lagren spelar en särskilt central roll och där Nomo har specialist kompetens

Vi erbjuder en mängd olika utbildningsresurser, inklusive utbildning som kan anpassas till din personal, beroende på deras yrkesroller och kan hållas ute på fält eller i kontorsmiljö. Vårt nätverk av experter inom lagringsteknik och transmissionskomponenter finns tillgängliga för er över hela Norden.

Konstruktionsuppdrag & CAD

Nomo service image

Nomos uppdrag är att förbättra konkurrenskraften för nordisk industri. Därför arbetar vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att uppnå högsta kvalitet och enastående prestanda

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att tillämpa de bästa produktlösningarna för deras applikationer. Våra lösningar är utformade för att förbättra tillförlitlighet, prestanda och samtidigt bidra till att öka produktiviteten och minska kostnaderna under drift. För att optimera prestanda, granskar vi hela systemet och inte bara enskilda komponenter och vid nykonstruktion alltid även med kommersiella infallsvinklar.

Med hjälp av vår erfarenhet inom lagringsteknik, samt vår applikations- och processkunskap ger vi våra kunder smarta, kostnadseffektiva friktionsoptimeringar inom lagringsteknik och kraftöverföringslösningar. Sammanfattat förbättras det totala systemets prestanda vilket stärker våra kunders konkurrenskraft.

Kontakta Nomos teknikavdelning, oavsett hur liten eller stor din utmaning är!

Länk till SolidComponents >>

Dokumenterade kostnadsbesparingar

Service image

Nomo tillämpar en total ägande kostnadsstrategi. Vi har över 60 års erfarenhet i lagrings- och transmissionsindustrin.

I vår strävan för vårt uppdrag att förbättra den nordiska industrins konkurrenskraft, dokumenterar vi de besparingar som genereras hos våra kunder. Dokumenterade kostnadsbesparingar från Nomo byggs upp kring följande sex områden:

• Minskning av anskaffningsvärde och effektivisering av administration
• Återvinning av komponenter
• Förbättrad produktivitet
• Analys av haveri och planering av korrigerande åtgärder
• Minimering av oplanerade driftstopp
• Optimering av rörelsekapital

Kontakta din säljare för att få veta mer om hur vi kan bidra till att förbättra din konkurrenskraft!

Några frågor?

ALLA FRÅGOR VÄLKOMNAS

Kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt.